Bệnh Viện Hữu Nghị Việt nam - Cu Ba
Vietnam - Cuba Friendship Hospital

Trải nghiệm khách hàng

Tôi bị tiều đường muốn khám BHYT thì khám ở khoa nào
tran@gmail.com

Tôi bị tiều đường muốn khám BHYT thì khám ở khoa nào

Trả lời: Chào bạn, bạn khám ở khoa nội trong giờ hành chính 

Đăng ký và khám tư vấn