BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Phòng Điều dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CHIEF NURSING DEPARTMENT

             

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.936.3743

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG

    Từ khi bệnh viện thành lập đến năm 2004, bộ phận quản lý công tác y tá (nay gọi là Điều dưỡng) trực thuộc phòng Y vụ (nay gọi là phòng Kế hoạch tổng hợp).Từ ngày 29 tháng 11 năm 2004, phòng Điều dưỡng được thành lập theo quyết định số 683/QĐ-SYT-TCCB của Sở Y tế Hà Nội.

 

  1. Ban lãnh đạo tiền nhiệm

Bà Nguyễn Thị Nội

Y tá trưởng bệnh viện từ 1975 - 1981

Ông Nguyễn Hải Ninh

Y tá trưởng bệnh viện từ 1981 - 1997

Bà Tô Thị Tiến

 

Bà Quách Anh Thư

Y tá trưởng bệnh viện từ 1997 - 2004

Trưởng phòng từ 2004 -  2010

Trưởng phòng từ 2013 - 2021

  1. Ban lãnh đạo đương nhiệm

CN. Trần Thúy Quỳnh

Trưởng phòng

(Tháng 10/2023 –  nay)

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

    Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

    Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

    Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

    Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

    Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên,  kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

    Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

    Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, các khoa lâm sàng thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

    Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

    Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

    Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

 

THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG

Giấy khen của Hội Y học Hà Nội năm 1995, 2000, 2005.

Bằng khen của Hội điều dưỡng Việt Nam năm 2010

Giấy khen của Hội Y học thành phố Hà Nội năm 2016

Giấy khen của Hội Y học thành phố Hà Nội năm 2019

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

     Từng bước củng cố và nâng cao nghiệp vụ cho hệ thống điều dưỡng trưởng đủ mạnh, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người dân với sự hài lòng cao.

     Tiếp tục xây dựng, cập nhật  và chuẩn hóa quy trình điều dưỡng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện.

     Tăng cường công tác đào tạo đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam theo Quyết định số: 1352/QĐ-BYT ngày 21 tháng 4 năm 2012 của Bộ Y tế.

     Tiếp tục công tác đào tạo lại để nâng cao tính chuyên nghiệp của điều dưỡng.

     Xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc để cải tiến và tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh.

     Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử chuẩn mực, thấu hiểu để giảm cảm xúc tiêu cực, tăng cảm xúc tích cực. Xử trí các tình huống một cách chuyên nghiệp. nối dài thêm tình cảm, giảm bớt khoảng cách của nhân viên y tế với người bệnh. Góp phần giữ vững và phát triển thương hiệu bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba.