BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Hướng dẫn sử dụng phần mềm từ điển ICD-10

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Từ điển ICD 10

 I.                  Giới thiệu:

Từ điển ICD - Tra cứu mã bệnh chuẩn quốc tế.Từ điển ICD-10 là phần mềm miễn phí dùng để tra cứu mã bệnh theo phân loại quốc tế ICD-10

Từ điển sử dụng bảng mã Unicode

Chương trình có các chức năng sau:
          + Tìm kiếm tên bệnh tiếng Việt và tiếng Anh theo mã ICD-10.
          + Tìm kiếm mã ICD-10 theo tên bệnh tiếng Việt hoặc tên bệnh tiếng Anh.
          + Tự điển được biên soạn theo hướng mở. Người sử dụng có thể sửa đổi, thêm hoặc xóa các từ trong tự điển

II.                Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

           A. Cài đặt

          - Tải bộ cài đặt phần mềm theo đường link: http://download.com.vn/tu-dien-icd-10/download

          - Click đúp chuột phải vào biểu tượng . Bấm “Next” để hoàn thành cài đặt.

       

          B. Hướng dẫn sử dụng

1 - Sau khi cài đặt, khởi động lại máy tính. Lúc này trên màn hình desktop xuất hiện 2 shortcut mới : "Shortcut to ICD10.exe" và "Cach su dung ICD10.exe" . Nhấn đúp chuột trái vào shortcut "Cach su dung ICD10.exe" sẽ xuất hiện tập tin README.chm này. Nhấn đúp chuột trái vào "Shortcut to ICD10.exe" sẽ xuất hiện tự điển ICD-10 như hình dưới  (H1)

 

Trong khung ''4" của H1 là mã bệnh ICD-10, trong khung "5" H1 là tên bệnh tiếng Việt. Khi nhấn các nút ký tự ("3") ở H1 thì tự điển sẽ lật đến trang mà mã bệnh ICD-10 có ký tự đầu giống với nút ký tự vừa chọn.

2- Tìm mã bệnh ICD-10 theo tên bệnh tiếng Việt không dấu hoặc có dấu với bảng mã Unicode hoặc tên bệnh tiếng Anh :

       +  Để tra cứu mã bệnh ICD-10 của một bệnh người dùng có thể gõ một nhóm từ trong tên bệnh bằng tiếng Việt không dấu vào khung "1" ở H1 sau đó nhấn nút "Tìm" (số "2") hoặc nhấn phím 'Enter' trên bàn phím.

        Ví dụ: để tìm mã bệnh ICD-10 của bệnh Viêm họng cấp có thể gõ vào khung "1" ở H1 cụm từ "viem hong cap" hoặc "viem hong", sau đó nhấn nút "Tìm" hoặc nhấn phím 'Enter' trên bàn phím sẽ có được kết quả như ở H2 bên dưới (Lưu ý khi gõ chữ hoa hay chữ thường đều cho kết quả như nhau)

 

Ở H2 cho thấy tìm được 7 kết quả mà tên bệnh tiếng Việt có chứa cụm từ "Viêm họng". Nhấn nút "Xem tiếp" (hoặc nhấn tổ hợp phím 'Ctr_Mũi tên phải' trên bàn phím) để xem các kết quả còn lại. Nhấn nút "Xem trước" (hoặc nhấn tổ hợp phím 'Ctr_Mũi tên trái' trên bàn phím) để xem lại các kết quả đã xem. Khung số bên dưới trái cho biết vị trí kết quả đang xem.

    + Tương tự như trên, để tìm mã bệnh ICD-10 của bệnh Viêm họng cấp có thể gõ vào khung "1" ở H1 cụm từ tiếng Việt bảng mã Unicode ("viêm họng cấp" hoặc "viêm họng") hoặc cụm từ tiếng Anh ("pharyngitis") sau đó nhấn nút "Tìm" hoặc nhấn phím 'Enter' trên bàn phím sẽ có kết quả như ở H3 và H4

     

3-Tìm tên bệnh tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo mã bệnh ICD-10

       Gõ mã bệnh ICD-10 vào khung "1" ở H1 sau đó nhấn nút "Tìm" sẽ xuất hiện kết quả tương ứng như ở H5 bên dưới.

Nhấn nút "Tự điển" để trở về cửa sổ H1 (cũng có thể nhấn tổ hợp phím tắt 'Ctr_Home' trên bàn phím để trở về )

 4- Chỉnh sửa:

      Người dùng có thể sửa đổi các nội dung các tên bệnh trong những kết quả tìm được cho phù hợp với một số điều kiện cụ thể nhưng không nên xa rời nội dung có sẵn trong tự điển. Nhấn nút "Xem tiếp" hoặc "Xem trước" để chọn kết quả cần chỉnh sửa nội dung, sau đó nhấn nút "Sửa" ở H5 sẽ xuất hiện cửa sổ H6 bên dưới

Khung 1 ở H6 là mã bệnh ICD-10 (không thể thay đổi trong trường hợp này, muốn chỉnh sửa mã ICD phải thực hiện "Xoá" sau đó "Thêm mới").

Người dùng có thể chỉnh sửa nội dung ở khung "2" H6 bằng tiếng Việt Unicode và nội dung ở khung "3" H6 bằng tiếng Anh. Sau đó nhấn nút "Lưu" rồi nhấn nút "Về trước" để trở về cửa sổ H1

 

5- Xóa kết quả:

    Người dùng có thể xóa khỏi tự điển ICD-10 kết quả tìm được bằng cách nhấn nút "Xoá" ở H5, cửa sổ H7 sẽ xuất hiện. Sau khi xem lại nội dung trên H7 đúng là nội dung cần xóa, ngưòi dùng nhấn nút "Xác nhận xóa" , sau đó nhấn nút "Về trước" để trở lại cửa sổ H1.

 

 

   6- Thêm mới:

    Từ cửa sổ H1 nhấn nút "Thêm" sẽ xuất hiện cửa sổ H8 bên dưới

  Người dùng nhập mã bệnh ICD-10 vào khung "1", tên bệnh tiếng Việt bằng bảng mã Unicode vào khung "2", tên bệnh tiếng Anh vào khung "3" ở H8. Sau đó nhấn nút "Lưu" để thêm từ mới vào tự điển và nhấn nút "Về trước" để trở lại cửa sổ H1.