BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Dịch vụ khám chữa bệnh

 

Xin vui lòng CLICK vào link dưới đây để biết thêm về các danh kĩ thuật bệnh viện đang áp dụng : 

http://www.vietnamcuba.vnGIADVKTHUAT.xlsx