BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Dịch vụ khám chữa bệnh

 

Xin vui lòng CLICK vào link dưới đây để biết thêm về các danh kĩ thuật bệnh viện đang áp dụng : 

http://www.vietnamcuba.vnGIADVKTHUAT.xlsx