BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Thuốc giả FUGACAR

THUỐC GIẢ FUGACAR

  

 

(Ảnh minh họa: Internet)

 

THUỐC GIẢ FUGACAR

Ngày 11/8/2017 Cục quản lý dược ban hành Công văn số 12099/QLD-TTr về việc phát hiện thuốc giả Fugacar. Cụ thể thuốc giả mang tên Fugacar, số đăng ký VN-16500-13, số lô 514015 và 1614007, trên nhãn hộp ghi mạo danh cơ sở nhượng quyền sản xuất là Công ty Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Bỉ. Giữa thuốc giả và thuốc thật có nhiều điểm khác biệt về cách ghi số lô, hạn dùng, tờ hướng dẫn sử dụng,…cũng như ký hiệu khắc trên viên thuốc.

Bảng đặc điểm phân biệt giữa thuốc giả và thuốc thật:

Đặc điểm

Thuốc Fugacar thật

Thuốc Fugacar giả (lô 514015)

Vỏ hộp

- Mã số bao bì hộp thuốc thật là 991013240.

- Số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng được in nổi, khi sờ có thể cảm nhận được.

- Mã số bao bì hộp thuốc giả là 991-013-064

- Số lô, ngày sản xuất, hạn dùng được in thường, khi sờ không cảm nhận được

Tờ hướng dẫn sử dụng

- Nhiệt độ bảo quản từ 15°C- 30°C.

Than phiền chất lượng sản phẩm

- Nhiệt độ bảo quản từ 15C- 30C.

Than phiền chất lượng (thiếu chữ sản phẩm)


Vỉ thuốc

Cách viết hạn sử dụng là : ngày.tháng.năm Cách nhau bằng dấu chấm(.)

Cách viết hạn sử dụng là : ngày/tháng/năm Cách nhau bằng dấu (/)

Viên thuốc

- Một mặt khắc chữ “Janssen”, mặt còn lại khắc chữ “Me 500”

- Một mặt khắc vạch chia đôi, mặt còn lại trơn không chắc

Đặc điểm

Thuốc Fugacar thật

Thuốc Fugacar giả (lô 1614007)

Vỏ hộp

- Mã số bao bì hộp thuốc thật là 991013240

- Số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng được in nổi, khi sờ có thể cảm nhận được.

- Mã số bao bì hộp thuốc giả là 991013187

- Số lô, ngày sản xuất, hạn dùng được in thường, khi sờ không cảm nhận được

Tờ hướng dẫn sử dụng

- Kích thước to 21x29.8cm

- Logo Janssen được đặt ở góc phải, bên dưới tờ hướng dẫn sử dụng. Mã số tờ hướng dẫn sử dụng là 991013241

- Kích thước nhỏ 14,7cmx20,8cm

- Không có logo Janssen được đặt ở góc phải, bên dưới tờ hướng dẫn sử dụng. Mã số tờ hướng dẫn sử dụng là 991-012-628


Vỉ thuốc

Cách viết hạn sử dụng là : ngày.tháng.năm Cách nhau bằng dấu chấm(.)

Cách viết hạn sử dụng là : ngày/tháng/năm Cách nhau bằng dấu gạch chéo(/)

- Thông tin số lô trên vỉ (24/5/2016) không đúng với số lô in trên vỏ hộp 1614007

Viên thuốc

Chữ trên viên thuốc có đường nét sắc sảo

- Chữ trên viên thuốc to và thô