BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Hệ thống quy trình quản lý

DANH MỤC QUY TRÌNH QUẢN LÝ

 

STT

TÊN QUY TRÌNH

KHOA/
PHÒNG
NGÀY
BAN HÀNH
TÌNH TRẠNG
(Chưa sửa đổi/ Đã sửa đổi)
MÃ QUY TRÌNH

FILE QUY TRÌNH

1 Quy trình xây dựng quy trình KHTH 15/06/2023 Đã sửa đổi QT.00.KHTH http://upload/files/QT_00_KHTH.pdf
2 Qui trình KCB BHYT dành cho nhân viên tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba KHTH        
3 Qui trình quản lý và lưu trữ hồ sơ bệnh án KHTH        
4 Quy trình chấm điểm việc thực hiện quy trình kỹ thuật tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng KHTH        
5 Quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở KHTH        
6 Quy trình lập kế hoạch phát triển và dự toán thu chi ngân sách hàng năm KHTH        
7 Dự thảo quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại trong khám bệnh, chữa bệnh KHTH        
8 Quy trình khám sức khỏe tại BV VNCB KHTH        
9 Quy trình trích sao hồ sơ bệnh án KHTH        
10 Quy trình cấp giấy chứng thương KHTH        
11 Quy trình ra, vào viện, chuyển khoa, chuyển tuyến KHTH        
12 Quy trình bình bệnh án KHTH        
13 Quy trình hội chẩn phẫu thuật tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam - CuBa          
14 Quy trình quản lý sức khỏe nhân viên bệnh viện          
15 Quy trình tiếp nhận và quản lý người đăng ký thực hành lâm sàng tại BV hữu nghị Việt Nam - CuBa          
16 Quy định kiểm soát hồ sơ bệnh án          
17 Dự thảo hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ          
18 Quy trình kiểm soát bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú KHTH        
19 Dự thảo quy trình tiếp nhận, khám chữa bệnh và thanh quyết toán đối với bệnh nhân nhân đạo sử dụng thẻ BHYT KHTH        
20 Quy trình báo động đỏ nội viện KHTH 15/06/2023 Đã sửa đổi QT.10.KHTH http://upload/files/QT_10_KHTH.pdf
21 Quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học          
22 Quy trình quản lý lớp đào tạo liên tục          
23 Quy trình khám bệnh, chữa bệnh KHTH 15/06/2023 Đã sửa đổi QT.13.KHTH http://upload/files/QT_13_KHTH.pdf
24 Quy trình quản lý công tác thường trực tại bệnh viện          
25 Quy trình đảm bảo xác định đúng người bệnh          
26 Quy trình giải quyết người bệnh không có người nhận          
27 Quy trình kiểm thảo tử vong          
28 Quy trình quản lý văn bản mật          
29 Quy trình báo động đỏ ngoại viện          
30 Quy trình tổ chức hội chẩn chuyên môn          
31 Quy trình kiểm tra an toàn phẫu thuật          
32 Quy trình quản lý sự cố y khoa          
33 Quy trình thanh toán phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật          
34 Quy trình chuyển giao kỹ thuật