BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Phòng Tổ chức cán bộ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

 

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Điện thoại: 0243.825.5954

 

    Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập ngay từ khi thành lập bệnh viện (năm 1969), đặt tại địa điểm số 37 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội cho đến nay.

    Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện. Trải qua quá trình 50 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển của bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ đã luôn đảm nhận tốt vai trò và nhiệm vụ được giao.

    Hiện nay, phòng Tổ chức cán bộ có 04 viên chức, bao gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Chuyên viên, 01 Cán sự.  

 

  1. Ban lãnh đạo tiền nhiệm

Bà Hà Thị Lê Minh

Trưởng phòng từ 1969 – 1977

Bà Dương Thị Loan

Trưởng phòng từ 1977 – 1980

Phó trưởng phòng

Ông Tạ Đăng Thâu

Trưởng phòng từ 1980 – 1989

Bà Đới Thị Hà

Trưởng phòng từ 1989 – 2002

Phó trưởng phòng

Ông Nguyễn Trung Trinh

Trưởng phòng năm 2002

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng phòng từ 2008 – 2017

Phó trưởng phòng từ 2002 – 2008

Ông Trần Tình

Phó trưởng phòng từ 1978 – 1984

Bà Đoàn Thanh Quang

Phó trưởng phòng từ 1984 – 1989

Bà Trần Bích Thành

Phó trưởng phòng từ 2005 - 2018

Bà Phạm Việt Hà

Phó trưởng phòng từ 2017 - 2019

 

  1. Ban lãnh đạo đương nhiệm

Ths. Bs. Nguyễn Đình Hiếu

Trưởng phòng

(Tháng 3/2024 - nay)

 

Ảnh Tập thể cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

    Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

    Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

    Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

    Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

    Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

    Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

    Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

 

THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG

Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2014 do Sở Y tế khen thưởng theo Quyết định 4368/QĐ- SYT ngày 30/12/2014.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

    Cân đối nhân lực trên cơ sở định mức biên chế và số lượng người làm việc của Đề án vị trí việc làm, bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực của bệnh viện.

    Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở kế hoạch phát triển bệnh viện.

    Đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên y tế, hướng tới phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trong giai đoạn tự chủ.

    Xây dựng bảng mô tả công việc trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ cá nhân cũng như Đề án vị trí việc làm, xác định được hiệu suất làm việc của từng cá nhân cũng như nhu cầu cán bộ ở mỗi khu vực, từ đó tham vấn cho Ban lãnh đạo bệnh viện trong việc sử dụng nhân lực tiết kiệm, có hiệu quả.

    Tiếp tục kiện toàn quy chế trong tổ chức và hoạt động của bệnh viện, xây dựng những quy chế để tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện.

    Tạo dựng môi trường làm việc tích cực thông qua khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế đối với điều kiện làm việc để khắc phục tối đa những điều nhân viên chưa hài lòng, hướng tới môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khuyến khích khả năng cống hiến của người lao động.

    Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc và vệ sinh lao động; sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân viên y tế.

    Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý kế cận.