BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Lịch hẹn Khám bệnh mãn tính

lịch hẹn khám bệnh mạn tính tháng 5 người bệnh vui lòng gọi trước theo số 0869871213 để được đặt khám theo giờ!

Chi Tiết lịch hẹn tại Link Dưới

http://www.vietnamcuba.vn/upload/files/L%E1%BB%8Bch%20h%E1%BA%B9n%20BN%20THA%20th%C3%A1ng%205.xls

http://www.vietnamcuba.vn/upload/files/L%E1%BB%8Bch%20h%E1%BA%B9n%20BN%20%C4%90TD%20th%C3%A1ng%205.xls