BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Hội Nghị Công Chức, Viên Chức Người Lạo Động 2019 & Tiệc Gala Diner Gia đình Việt Nam Cu Ba

Vào ngày 1/11/2019 tại Hội trường A Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba đã tổ chức Hội Nghị Công Chức, Viên Chức Người Lạo Động 2019 & Tiệc Gala Diner.

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra của hội nghị:

 

 

update......