BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Điều chỉnh lại danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kì thi tuyển viên chức năm 2019

Điều chỉnh lại danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kì thi tuyển viên chức năm 2019

http://www.vietnamcuba.vn/upload/files/qddi-271-2020-1_signed.pdf