BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Đảng ủy Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08 /7/2019 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 123-KH/QU ngày 18/7/2019 của Quận ủy Hoàn Kiếm về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Hoàn Kiếm và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 12/6/2020, Đảng bộ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam CuBa sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ Bệnh viện đã chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn bệnh viện; thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XI với một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: công tác khám chữa bệnh sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị tiên tiến, áp dụng các kỹ thuật cao trong y học; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt chỉ tiêu khám chữa bệnh do Sở Y tế giao về số lượt khám và điều trị nội trú tăng với chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn và hài lòng người bệnh. Điều này được thể hiện cụ thể bằng điểm đánh giá chất lượng bệnh viện tăng qua các năm từ 2015 đến 2019: 3,25 (2015); 3,24 (2016); 3,55 (2017); 3,77 (2018) và 3,92 (2019);… Công tác xây dựng Đảng nền nếp, tiếp tục đạt nhiều kết quả. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, phương thức lãnh đạo được đổi mới.

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba liên tục được công nhận danh hiệu Đảng bộ Bệnh viện trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số số 123 – KH/QU ngày 18/7/2019 của Quận ủy Hoàn Kiếm về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Hoàn Kiếm và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Bệnh viện đã nghiêm túc thực hiện đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra của Quận; Đảng ủy chú trọng chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện; đồng thời, chủ động, khẩn trương trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ Bệnh viện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết trong toàn Bệnh viện và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Bí thư Đảng Ủy Bệnh viện cho biết: Hiện, Đảng bộ bệnh viện đang tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội, trong đó tập trung xây dựng dự thảo văn kiện; lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ, khách quan trong toàn Đảng bộ và xin ý kiến của Quận ủy phê duyệt đề án nhân sự đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội. Với công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Đảng ủy Bệnh viện, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của toàn thể nhân viên trong Bệnh viện; Bệnh viện tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp.

TỔ TRUYỀN THÔNG BỆNH VIỆN