BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Công bố phòng Xét nghiệm An toàn sinh học cấp II năm 2023

CÔNG BỐ PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

 

        Ngày 16/11/2023, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba tổ chức đánh giá phòng Xét nghiệm an toàn sinh học cấp II sử dụng bảng kiểm đánh giá gồm 50 tiểu mục, chia thành 4 nhóm: Điều kiện cơ sở vật chất, Điều kiện về trang thiết bị, Điều kiện về nhân sự và Điều kiện về quy định thực hành.

        PXN ATSH cấp II là PXN có mức độ ATSH đứng thứ 2 trong thang ATSH 4 cấp độ. được thực hiện xét nghiệm đối với các loại vi sinh vật thuộc nhóm 1 và nhóm 2 quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 103/2016/NĐ-CP và các sản phẩm từ vi sinh vật thuộc nhóm 3, nhóm 4 nhưng đã được xử lý phù hợp với điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II.

 

         http://upload/files/Bản tự công bố cơ sở XN đạt tiêu chuẩn ATSH.pdf

 

Tổ Truyền thông GDSK