BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba triển khai lễ ký cam kết Thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức và lao động hợp đồng năm 2021.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba triển khai lễ ký cam kết Thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức và lao động hợp đồng năm 2021.
  
Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử là nội dung được Ban Giám đốc Bệnh viện rất quan tâm với mong muốn ngày càng tăng sự hài lòng của người bệnh khi Bệnh viện chuyển sang cơ chế tự chủ. Bên cạnh việc tổ chức đào tạo nhằm nâng cao năng lực, thay đổi thái độ, hành vi trong giao tiếp còn có hoạt động ký cam kết giao tiếp ứng xử.
Tại buổi lễ, Trưởng các khoa, phòng đã ký cam kết thực hiện với Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và chịu trách nhiệm triển khai đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động do mình quản lý: Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Y tế ban hành.

Sau đây là một số hình ảnh trong Lễ ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử của viên chức, lao động hợp đồng năm 2021 của Bệnh viện.