BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Bệnh viên hữu nghị việt nam cu ba Kỷ niệm 65 ngày thầy thuốc việt nam 27/02/1955 - 27/02/2020

Ngày 26/02/2020 và ngày 27/02/2020 Ủy ban nhân dân phường tràng tiền, đại diện công an thành phố Hà Nội, liên đoàn lao động cùng nhiều cơ quan đoàn thể khác đến bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba . Chúc mừng ngày thấy thuốc việt nam 27/2 tại Bệnh viện