Bệnh Viện Hữu Nghị Việt nam - Cu Ba
Vietnam - Cuba Friendship Hospital

QĐ 920 Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức 2020

Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức 2020

Chi tiết xem tại dưới file dưới đây

http://www.vietnamcuba.vn/upload/files/qddi-920-2020-1_signed-soyt%20(1).pdf