Bệnh Viện Hữu Nghị Việt nam - Cu Ba
Vietnam - Cuba Friendship Hospital

Bệnh viện chúc mừng giảng viên các trường Đại học các Viện nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bệnh viện chúc mừng giảng viên các trường Đại học các Viện nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.