Bệnh Viện Hữu Nghị Việt nam - Cu Ba
Vietnam - Cuba Friendship Hospital

Dịch vụ khám chữa bệnh

 

Xin vui lòng CLICK vào link dưới đây để biết thêm về các danh kĩ thuật bệnh viện đang áp dụng : 

http://www.vietnamcuba.vnGIADVKTHUAT.xlsx