Bệnh Viện Hữu Nghị Việt nam - Cu Ba
Vietnam - Cuba Friendship Hospital

Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y Tế Hà Nội Năm 2019

Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y Tế Hà Nội Năm 2019